Emlakçılık Yetki Belgesi Ücret Tarifesi

3-17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) (Rev.00) Sınav Ücreti
Teorik Sınav Performans Sınavı
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 TL
A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyon 500 TL 1375 TL
A3 Emlak Satışı / Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi 500 TL 1375 TL
TOPLAM ÜCRET 4250 TL (A1, A2, A3)
SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ 2750 TL
SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ 750 TL
4-17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) (Rev.00) Sınav Ücreti
Teorik Sınav Performans Sınavı
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 TL
A2 İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma 500 TL 1250 TL
A3 Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemler 500 TL 1250 TL
TOPLAM ÜCRET 4000 TL (A1, A2, A3)
SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ 2500 TL
SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ 750 TL

GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR

1. GENEL KURALLAR

 • Sınav ücretlerine KDV dâhildir. Ayrıca KDV tutarı talep edilmez.
 • Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.

2. BELGE MASRAF KARŞILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR

 • Belge masraf karşılığı 750 TL’dir. (KDV’den muaftır.) Sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir. Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde teşvikten yararlanan kişilerden bir defaya mahsus belge masraf karşılığı tahsil edilmez.
 • Belge masraf karşılığı tutarı her yılın ocak ayında MYK tarafından güncellenebilir. Belge masraf karşılığı tutarının güncellenmesi durumunda 1 Ocaktan itibaren basılan belgeler için güncel belge masraf karşılığı tahsil edilir.

3. BELGE ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KURALLAR

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde, Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile 2018/1 sayılı MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge’de belirlenmiştir

4. ÜCRET İADESİNE İLİŞKİN KURALLAR

 • Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.
 • Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır.
 • Aday sınav ücretinin kuruluşa ödedikten sonra 48 saat içinde sınava girmekten vazgeçer ise sınav ücretinin tamamı iade edilir. Sınav ücretini yatırdıktan 48 saat sonra sınava girmekten vazgeçer ise adaya sınav ücretinin %75’i iade edilir. Sınav gününden en geç 2 gün öncesine kadar sınava katılmayacağını bildirmeyen, sınav saati gelmeyen veya sınava girmiş olan adaya ücret iadesi yapılmaz.

5. İNDİRİMLER

 • Toplu başvurularda 10-24 kişilik bir grup için %20, 25 ve daha fazla kişilik toplu başvurularda %25 indirim uygulanır.
 • Belgelendirme programında birden fazla seçmeli birim için başvuru yapan kişilere toplam ücret üzerinden %20, aynı anda birden fazla belgelendirme programı başvurusu yapan kişilere toplam ücret üzerinden %10 indirim uygulanır.
 • İndirimler birleştirilemez.
 • İndirimler teşvik/hibe kapsamındaki toplu başvurularda ve belge yenileme için yapılan toplu başvurularda geçerli değildir.

6. DİĞER HUSUSLAR

 • Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde, 375 TL’si MYK Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 1150 TL alınacaktır
 • Sınav Ücreti İçin:
  PROSES BELGELENDİRME A.Ş.
  Şube : 4214 Ankara Kızılay Şubesi
  IBAN: TR89 0006 4000 0014 2142 0453 80