Kurumsal Yapı

Proses Belgelendirme Anonim Şirketi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 15.11.2022 tarihinde yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardına AB-0452-P numarası ile akredite olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunun 18.01.2023 tarihli ve 2023/15 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-335 kodu ile yetkilendirilerek Personel Belgelendirme kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. Halen personel belgelendirmesi alanında deneyimli kadrosu ile çalışmalarına devam etmektedir.

Kuruluşumuz Emlak ve Galeri alanında uzmanlaşarak, aşağıdaki Ulusal Yeterliliklerde personel belgelendirme sınavları yapmaktadır.

• 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı
• 17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu
• 17UY0332-4 Emlak Danışmanı
• 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı

Neden Proses Belgelendirme A.Ş. ?

Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul’da düzenli sınavlar
Türkiye’nin her noktasında sınav imkanı
Grup kayıtlarında indirim fırsatı
Hızlı belge/sertifika basım ve gönderimi
Tarafsız, şeffaf ve adil sınav süreci
Aracı kurum ile değil, doğrudan belgelendirme kuruluşu ile muhatap olma
Kredi kartı ile online ödeme imkanı https://prosesbelgelendirme.com/online-odeme/?ref=email

Mali Bilgiler

Ödenmiş Sermaye: 1.000.000 TL
Vergi Dairesi : Hitit Vergi Dairesi
Vergi Numarası : 7330945875
Mersis Numarası: 0733 0945 8750 0001
Bağlı Bulunduğu Oda: Ankara Ticaret Odası
Ticaret Sicil No : 457008

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi Nedir ?

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.