Mevzuat2024-05-20T13:08:37+00:00

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazetede TAŞINMAZ TİCARETİ hakkında yönetmelik yer almaktadır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-1.htm Emlak ofisi açabilmek ve işletebilmek için aşağıda yer alan şartların sağlanması gerekmektedir. “MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için; a) Meslek odasına kayıtlı olunması, b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları

Galeri Açmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Galeri açabilmek veya diğer bir tanımla ikinci el araç alım satımı yapabilmek için bu alanda mesleki olarak yeterli olduğunuzu belgelendirmeniz gerekmektedir. Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 belgesine sahip olduğunuzda oto alım satım yetki belgesi sürecinin en önemli adımlarından birisini tamamlamış olacaksınız. Bulunduğunuz ildeki İl Ticaret Müdürlüğüne

MYK Belgesinin Uluslararası Geçerliliği Var Mı?

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ VAR MIDIR? Mesleki yeterlilik kuruluşları, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilerek, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmektedir. TÜRKAK’ ın akreditasyon faaliyetleri; Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından tanınmakta, gözlemlenmekte ve denetlenmektedir. (MYK) Mesleki Yeterlilik

MYK Belgesi Hangi Mesleklerde Zorunludur?

HANGİ MESLEKLERDE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLUDUR? MYK Belgesi Hangi Mesleklerde Zorunludur? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yıllar içerisinde sayısını artırarak 5544 Sayılı Kanun Ek-1 Uyarınca yayımlamış olduğu Tehlikeli ve Çok Tehlikeli meslek sınıfına giren meslekler ve diğer mevzuatlar (Emlak Danışmanı, Sorumlu Emlak Danışmanı, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik (ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir. Kalite güvencesi sağlanmış ve

MYK Nedir?

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU NEDİR? Mesleki Yeterlilik Kurumu; ulusal yeterlilikler dahilinde, belgelendirme kuruluşlarının başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi; kuruluşların denetlenmesi, yetkilendirilmesi, izlenmesi ile sınav, ölçme, değerlendirme ve MYK Mesleki yeterlilik belgesine ilişkin usul ve esasları düzenler. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU NEREYE BAĞLIDIR? 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 4 üncü ve

Mesleki Yeterlilik Belgesi Neden İptal Olur?

Belgenin Askıya Alınması Belgelendirilmiş kişinin, gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması, Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması, Belgelendirilmiş kişinin gözetim veya yeniden belgelendirme faaliyetlerinin gerekli şartlarda yapılmasına izin vermemesi, Belgelendirilmiş kişinin sözleşme metnindeki yükümlülükleri, belgenin iptalini gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi, Belgelendirme kapsamında

MYK Belgesi Geçerlilik Süresi Bittiğinde Ne Olur?

Mesleki Yeterlilik Belgeleri geçerlilik süreleri olan ve bu süreler sona erdiğinde tekrar yenilenmesi gereken belgelerdir. Mesleki Yeterlilik Belgesi yenileme süresi ve şartları Ulusal Yeterliliklerde belirtilmiştir. Mesleki Yeterlilik Belgeleri yenileme süreleri büyük çoğunlukla 5 (beş) yıldır. https://portal.myk.gov.tr/index.php Mesleki Yeterlilik Belgesi Yenileme Süreci Nasıl İlerler? Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama Nasıl Yapılır?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama Nasıl Yapılır? Mesleki Yeterlilik Belgenizi e-devlet üzerinden doğrulayabilirsiniz. Aşağıda bilgileri yer alan linkten bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Doğrulama işlemi yapabilmek için e-devlet şifrenizin olması ve www.turkiye.gov.tr adresinden oturum açmış olmanız gerekmektedir. Doğrulama işlemi sayesinde; Almış olduğunuz belgenin gerçekliliği Belge geçerlilik tarihlerini Belge yenileme tarihini Başvuru esnasında

MYK Belgesi E-Devlete Ne Zaman Düşer?

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşlar sınav yapma yetkisi olan ulusal yeterlilik sınav takvimini kendileri belirlemektedir. Kuruluşlar genel olarak bu sınavları belirli bir kontenjana ulaşınca bağlı bulunduğu şehirde ya da talebe göre diğer şehirlerde yapmaktadırlar. Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirdiği bütün kuruluşların ulusal yeterlilik sınavlarını takip etmektedir. Bu sebeptendir ki

Mesleki Yeterlilik Belgelerindeki Seviye Nedir?

Mesleki Yeterlilik Sınavları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilan edilen ulusal yeterlilikler çerçevesinde yapılmaktadır. Standartları belirlenmiş olan her bir mesleğin kendine özgü bilgi, beceri ve yetkinlik kriterleri bulunmaktadır. Mesleklerin seviyeleri bu bilgi, beceri ve yetkinlik ifadelerine göre belirlenmektedir. En alt düzeyden başlayan bilgi, beceri ve yetkinlik ifadeleri kişilerden istenilen düzeye göre

MYK Belgesi Ne Zaman Gelir?

Mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme için yetkilendirdiğin kuruluşlar sınavlar tamamladıktan sonra, sınav sonuçlarını sınav bitiş tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde MYK’ya bildirir. Gerçekleştirilen sınavlarda ulusal yeterliliklerde yer alan sınav geçme şartlarına göre (her bir meslek için mesleki belgesi almaya hak kazanmak için sınav geçme puanları ve

MYK Belgesi Kaç Günde Basılır?

Mesleki yeterlilik belgesi alabilmek için sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapmanız gerekmektedir. Yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşları sınavları süre ve süreçleri her mesleğe göre farklılık gösterebilmektedir. Yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşları sınavlar yapıldıktan sonra sınav sonuçlarını 10 (on) gün içerisinde Mesleki Yeterlilik Kurumunun sistemine işler. Sınava

Mesleki Yeterlilik Sınavı Kaç Günde Belli Olur?

Mesleki Yeterlilik Sınavları, Mesleki Yeterlilik Kurumunun ilan ettiği meslekler için yapılmaktadır. Bu sınavlar Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları (YBK) tarafından yapılır. Adaylar teorik ve performans aşamalarından oluşan bir sınava tabi tutulurlar. Bu sınavın gerçekleştiği tarihten başlayarak 10 gün (takvim günü) içerisinde sınav sonucunuz belli olur. Ulusal Meslek Standardı Nedir (UMS)

Emlak Ofisi Açmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Aşama 1 Yetki Belgesi başvurusu yapmadan önce tamamlamanız gereken belgeler; Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 MYK Belgesi 100 Saatlik Emlakçılık Eğitim Sertifikası (MEB veya Üniversite Onaylı) Almak Emlak ofisinde çalışmış olmak; İlk, Ortaöğretim, Lise için 1 yıl Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans için 6 ay Vergi Mükellefi Olmak (Şahıs

Mesleki Yeterlilik Belgesi Örneği

Mesleki Yeterlilik Belgesi Örneği aşağıdaki sertifika ve kimlik belgesinden oluşmaktadır. MYK belgesi almaya hak kazandığınızda kimlik kartı ve sertifikadan oluşan set tarafınıza belge teslim tutanağı ile teslim edilir. Sertifika üzerinde Türkçe ve İngilizce olarak adayın sertifika numarası, TC Kimlik Bilgisi, Ad-Soyad bilgisi ve hak kazanılan yeterliliğin bilgisi yer alır.

Başlık

Go to Top