Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4

Oto Alım satım sektöründe çalışabilmek için zorunlu olan mesleki yeterlilik belgenizi sadece 1 gününüzü ayırarak alabilirsiniz. Sınava katılın, mesleğinizi belgeleyin. Çalışan olarak oto alım satım sektöründe faaliyet gösterebilmek için şimdi başvurun.

 • T.C. Çalışma Bakanlığı Onaylı

 • Europass İle 33 Ülkede Geçerli
 • E-Devletten Sorgulanabilir

3.500,00

Ayrıntılı Ücret Tarifesini Görmek İçin Tıklayınız.

ÖN BAŞVURU FORMU
Formu Doldurun, Sizi Arayalım!

OTO ALIM SATIM SORUMLUSU SINAV TAKVİMİ 2024

MESLEKLER ANKARA İSTANBUL İZMİR
MKT Alım Satım Danışmanı Seviye 4 Pazar Kontenjan İle Kontenjan İle
(Her hafta sınav yapılmaktadır) (Periyodik sınav yapılmaktadır) (Periyodik sınav yapılmaktadır)
MKT Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Pazar Kontenjan İle Kontenjan İle
(Her hafta sınav yapılmaktadır) (Periyodik sınav yapılmaktadır) (Periyodik sınav yapılmaktadır)

MYK Belgesi Nedir?

Mesleki yeterlilik belgesi kişinin o meslekte yeterli olduğunun ispatıdır. Mesleki yeterlilik belgesinin verilmesinin amacı o kişinin ilgili mesleği yapıp yapamayacağının göstergesidir. MYK Belgesi AB ülkeleri ve Europass sistemini tanıyan ülkelerde geçerlidir. Mesleki Yeterlilik Belgeleri tüm dünyada tanınan bir standarda göre oluşturulmuş belgelerdir.

Galerici Seviye 4 MYK Belgesini Neden Almalıyım?

Motorlu Kara Taşıtları (Araç) ticareti yapan galeri ve bayilerde çalışan pazarlama ve satış personelinin Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi alması zorunluluğu getirilmiştir.

Oto Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ile Oto Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Arasında Ne Fark Vardır?

MKT Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesini galeri ve bayilerde çalışan personel, MKT Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesini galeri sahibi almalıdır. Kendi iş yerinizi açmak istiyorsanız Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 5 hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Başvuru Formu (Islak İmzalı)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu
 • Belge Kullanım Sözleşmesi (Islak İmzalı)

MKT Satış Danışmanı Seviye 5 Belgesi Almanın Ön Şartı Var Mıdır?

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 4 belgesi almak için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

İl Ticaret Müdürlüğü Yetki Belgesi İle MYK Belgesi Arasındaki Fark Nedir?

Emlak ofisi açarak taşınmaz ticareti yapacak kişiler il ticaret müdürlüğünden yetki belgesi almak zorundadır. Mesleki yeterlilik belgesi yetki belgesi alma şartlarından bir tanesidir. Yetki belgesi ticari işletmeye, yeterlilik belgesi ticari işletme sahibine verilmektedir. Yetki belgesini ruhsat, yeterlilik belgesini ehliyet gibi düşünebiliriz.

Galeri Açmak için Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak Yeterli Midir?

İlgili yönetmelikte Galeri açabilmek için aşağıda yer alan diğer şartlar:

 1. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
  a) Meslek odasına kayıtlı olunması,
  b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
  c) İşyeri Açma ve çalışma ruhsatının bulunması,
  ç) Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticari faaliyetinin bulunması,
  d) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;

  1. On sekiz yaşını doldurmuş olması,
  2. En az lise mezunu olması,
  3. İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
  4. Konkordato talebinde bulunmamış olması,
  5. Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

  e) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, gerekir.

 2. Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.