Yetki ve Akreditasyon

Proses Belgelendirme TÜRKAK

Kurumumuz 15.11.2022 tarihinde Türkak tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardına göre ekte yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Proses Belgelendirme MYK
TÜRKAK tarafından AB-0452-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan Proses Belgelendirme Anonim Şirketi, MYK Yönetim Kurulunun 18.01.2023 tarihli ve 2023/15 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-335 kodu ile yetkilendirilmiştir.