Galeri Açmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Galeri açabilmek veya diğer bir tanımla ikinci el araç alım satımı yapabilmek için bu alanda mesleki olarak yeterli olduğunuzu belgelendirmeniz gerekmektedir. Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 belgesine sahip olduğunuzda oto alım satım yetki belgesi sürecinin en önemli adımlarından birisini tamamlamış olacaksınız. Bulunduğunuz ildeki İl Ticaret Müdürlüğüne başvurarak Oto Alım Satım yetki belgesi için müracaat edebileceksiniz. İl Ticaret Müdürlüğü galeri açabilmek için sizden aşağıdaki belgeleri talep edecektir. (İller bazında küçük değişiklikler olabilir)

1- Meslek Odası veya ticaret odası kayıt belgesi

2- Mesleki Yeterlilik Belgesi (Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5)

3- Lise Diploması

4- Vergi Levhası

Galerici Belgesi Almak İçin Yapılması Gereken İşlemler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 

Lise Mezunu Değilim Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 belgesi alabilir miyim ?

Lise mezunu değilseniz Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 belgesi alamazsınız. Ancak 19.08.2020 tarihli İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikle “15.08.2020 tarihi itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan gerçek kişi işletmeleri adına o tarihteki işletme sahibi ile tüzel kişi işletmeleri ve şubeler adına o tarihte ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerden biri tarafından yapılan Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) sınavına giriş şartı olarak lise mezunu olma şartı aranmayacaktır.” istisnası getirilmiştir. Özetle 15.08.2020 tarihi veya öncesinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapıyorsanız lise şartı olmadan mesleki yeterlilik belgenizi alabilirsiniz. En az lise mezunu olmayanlar için varsa 15.08.2020 tarihinden önce, ikinci el Motorlu Kara Taşıtları Ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ve ilgili oda kaydı belgesi.

Galeri açabilmek için yaş sınırı bulunmakta mıdır?

Motorlu kara taşıtları ticareti yapabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Sabıkası olanlar Galericilik yapabilir mi ?

Aşağıdaki suçlarla ilgili hüküm giymiş olanlar motorlu kara taşıtı ticareti yapamazlar.

“Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması”

İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Yönetmeliğine nasıl ulaşırım?

Resmi gazetede yayınlanmış bulunan İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yönetmeliği için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200815-1.htm