Mesleki Yeterlilik Sınavı Kaç Günde Belli Olur?

Mesleki Yeterlilik Sınavları, Mesleki Yeterlilik Kurumunun ilan ettiği meslekler için yapılmaktadır. Bu sınavlar Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları (YBK) tarafından yapılır. Adaylar teorik ve performans aşamalarından oluşan bir sınava tabi tutulurlar. Bu sınavın gerçekleştiği tarihten başlayarak 10 gün (takvim günü) içerisinde sınav sonucunuz belli olur.

Ulusal Meslek Standardı Nedir (UMS) ?

Ulusal Meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Belirlenen uluslararası meslek standartlarına göre belirlenen meslekler Ulusal Yeterlilikler, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanır.

Ulusal Yeterlilik Nedir (UYS) ?

Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından sınavlar mesleklerin tanımlandığı Ulusal Yeterliliklerde belirtilen beceri ve yetkinlik ifadeleri doğrultusunda sınav yapılır. Sınavlar kuruluşların belirlediği sınav takvimine göre yapılmaktadır. Yapılan sınavlar doğrultusunda sonuçlar en geç 10 gün içinde MYK kurumuna bildirilir. E-devlet üzerinden sadece Mesleki yeterlilik belgelerini değil sınav sonuçlarını adaylar takip edebilirler.

Myk Belgesini Nereden Alabilirim?

Mesleki Yeterlilik Belgesini Mesleki Yeterlik Kurumunun yetkilendirdiği kuruluşlardan alınabilmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirdiği her kuruluş için bir numara vermektedir. YB-xxxx ile ifade edilen bu numaraya ait olmayan hiçbir kuruluş Mesleki Yeterlilik Belgesi veremez.

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara#&Itemid=322a