Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 Belgelendirme Programı

1. BELGELENDİRME YAPILAN ULUSAL YETERLİLİK

17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI (SEVİYE 4)

2. YETERLİLİK BİRİMLERİ

Zorunlu Birimler
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

B2: Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım Satım İşlemleri

Seçmeli Birimler
B3: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

3. BAŞVURU VE SÜREÇ

Başvuru, yapılacak olan ön değerlendirme sonrasında olumlu sonuçlanırsa aday statüsü kazanılır.

Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir.

Aday başvuruyu sadece bir birim için de yapabilir.

4. BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Bu programa başvuru için herhangi bir ön şart tanımlanmamıştır.

5. BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Başvuru Formu (ıslak imzalı 1 nüsha)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi veya Pasaport fotokopisi
  • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
  • Belge Kullanım Sözleşmesi (her sayfası ıslak imzalı)

6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Sınavlar “Teorik Sınav” ve “Performans (Uygulama) Sınavı” olmak üzere 2 aşamada yapılır.

6.1 TEORİK SINAVI

Soru Sayı Süre (Dakika) Geçme Notu
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu 15 30 % 70
B2: Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım Satım İşlemleri 10 30 % 70
B3: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler 5 10 % 70
  • *Teorik sınavlarda adaylara 4 seçenekli, çoktan seçmeli ve her bir soru eşit puan değerinde test yapılmaktadır. Yanlış cevaplandırılan sorular puan kaybettirmemektedir.

6.3 SINAV SORU SAYISI, MİNİMUM GEÇME NOTLARI VE BAŞARI KRİTERLERİ

A1 / Teorik (Zorunlu)15 Soru (En az 11 Doğru cevap)

B2 / Teorik (Zorunlu)10 Soru (En az 7 Doğru cevap)

B2 / Performans (Zorunlu) 26 Adım (11 Kritik adımın tamamı)

B3 / Teorik (Seçmeli)5 Soru (En az 4 Doğru cevap)

B3 / Performans (Seçmeli) 10 Adım (4 Kritik adımın tamamı)

7.YETERLİLİK BİRİMLERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Teorik ve Performansa dayalı sınavlar için yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıldır. Yeterlilik Belgesi alabilmek için bu süre zarfında bir programı oluşturan birimlerin sınavlarının tamamından başarılı olmak gerekmektedir.

8. TEKRAR SINAVA GİRİŞ HAKKI

Adaylar girmiş oldukları yeterlilik birim sınavından başarısız olmaları halinde 1 (bir) yıl içinde aynı yeterlilik biriminden sınav ücreti ödemeden tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Tekrar girdikleri bu sınavdan da başarısız olmaları halinde bundan sonra girmek istedikleri sınav birimleri için ilk başvuru koşulları geçerlidir.

9.BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgenin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. Belgesini yenilemek isteyen adaylar belge geçerliliğinin bitiş tarihine 5 (beş) ay kala ile bitiş tarihi arasında belge yenileme başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini kuruluşa ödeyip bir başvuru formu doldurarak başvuruda bulunabilir.

10.BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK YÖNTEM

5 (beş) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  • 5 (beş) yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 (iki) yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması ve belge yenileme başvuru ücretinin ödenmesi,
  • Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Performans Sınavlarına yeniden girilmesi ve belge yenileme sınav ücretinin ödenmesi,

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 (beş) yıl daha uzatılır.

11.BELGENİN GÖZETİMİ VE GÖZETİM SONUCUNA GÖRE BELGE GEÇERLİLİĞİ

12. İTİRAZ VE ŞİKAYET

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerin olması halinde, itiraz/şikayet sahibi PROSES BELGELENDİRME İktisadi İşletmesi veya www.prosesbelgelendirme.com web sitesinden İtiraz ve Şikayet Başvuru Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) PROSES BELGELENDİRME ye teslim eder veya faks, e‐posta vb. ile gönderir.

13. MARKA VE LOGO KULLANIMI

MYK tarafından “Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” da belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Teorik Sınavı Bilgi İfadeleri

BG.1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.

BG.2 Çalışma ortamı, malzeme ve iş ekipmanına yönelik olası risk ve tehlikeli durumların neler olduğunu açıklar.

BG.3 Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gerekli önlemleri açıklar.

BG.4 Acil durum kavramını açıklar.

BG.5 Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları açıklar.

BG.6 Acil durumlarda yapması gerekenleri sıralar.

BG.7 İş süreçleri işlemlerinin çevresel etkilerini ve risklerini açıklar.

BG.8 İş süreçleri işlemlerinde alınması gereken tedbirleri açıklar.

BG.9 Kullanılan iş ekipmanının çevresel etkilerini ve risklerini açıklar

BG.10 Çalıştığı alanda (enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıklar.

BG.11 Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar.

BG.12 Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar.

BG.13 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

BG.14 İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar.

BG.15 Çalışma alanında bulunan iş ekipmanının kalite gerekliliklerini sıralar.

B2: Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım Satım İşlemleri Teorik Sınavı Bilgi İfadeleri

BG.1 Çalışma alanında kullanılan araç ve gereçlerin kullanım özelliklerini açıklar.

BG.2 Çalışma alanının çalışmaya hazırlanması sırasında yapılması gereken düzenlemeleri sıralar.

BG.3 Karayolu taşımacılığı araçlarının tamir ihtiyaçlarını ayırt eder.

BG.4 Karayolu taşımacılığı araçları oto kuaför işlemlerini sıralar.

BG.5 Karayolu taşımacılığı araçları temizliğinde yapılması gerekenleri sıralar.

BG.6 Karayolu taşımacılığı araçları durum tespitinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

BG.7 Değer belirlemede dikkat edilecek hususları tanımlar.

BG.8 Karayolu taşımacılığı araçlarının teslim alınmasında takip edilen süreçleri sıralar.

BG.9 Karayolu taşımacılığı araçlarının satış işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık sürecini açıklar.

BG.10 Karayolu taşımacılığı araçlarının tesliminde takip edilen idari süreçleri sıralar.

B3: Satış Öncesi Ve Satış Sonrası Hizmetler Teorik Sınavı Bilgi İfadeleri

BG.1 Sipariş süreçlerini açıklar.

BG.2 Tedarik ve sevkiyat süreçlerini tanımlar

BG.3 Stok takip işlemlerini açıklar.

BG.4 Marka standartları kavramını açıklar.

BG.5 Tescil işlemlerini sıralar.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı B3 performans sınavında adaylardan aşağıda belirtilen beceri ve yetkinlik ifadelerinin gerçekleştirilmesi beklenmektedir

B2: Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım Satım İşlemleri Performans Sınavı Beceri Ve Yetkinlik İfadeleri

BY.01 Çalışmaya başlamadan önce talimatları doğrultusunda işyeri alanını çalışmaya hazır hale getirir.

BY.02 Çalışma alanında bulunan eşyaların temizliğini yapar.

BY.03 Kullandığı iş ekipmanının bakımını yapar

BY.04 Satış yapmak isteyen kişiden satmak istediği araç hakkında bilgi alır

*BY.05 Satış yapmak isteyen kişinin aracını inceleyerek durumunu tespit eder.

*BY.06 Satış yapmak isteyen kişinin aracının durumu hakkında resmi sorgulama yapar.

BY.07 Satış yapmak isteyen kişinin aracının değerini belirler.

BY.08 Değerleme işlemi soncuna göre aracını satmak isteyen kişiden fiyat hakkında bilgi alır

*BY.09 Fiyat pazarlığı yaparak sorumludan onay alır.

*BY.10 İdari işlemleri takip eder.

*BY.11 Ödemenin gerçekleştirilmesini takip eder.

BY.12 İşlemleri tamamlayarak aracı teslim alır.

*BY.13 Teslim aldığı karayolu taşımacılığı aracını kontrol ederek tamir ihtiyacını tespit eder.

BY.14 Gerçekleştirdiği tespit doğrultusunda aracın ilgili birime götürülerek tamirini sağlar.

*BY.15 Satılmak istenen aracın temizliğini gerçekleştirir.

BY.16 Satılmak istenen aracın oto kuaför ihtiyacını belirler.

BY.17 Satılmak istenen araç için belirlediği işlemlerin oto kuaförde yapılmasını sağlar.

BY.18 Satılmak istenen aracı satış için uygun yere çeker.

BY.19 Müşterinin ihtiyacını tespit eder.

BY.20 Müşteriye uygun araçlar hakkında bilgi verir.

*BY.21 Müşteriye ilgilendiği aracı göstererek tanıtımını yapar.

*BY.22 Yetkisi dâhilinde fiyat pazarlığı yapar.

BY.23 Pazarlık yaptığı fiyat için sorumludan onay alır

*BY.24 İdari işlemleri takip eder.

*BY.25 Tahsilatın gerçekleştirilmesini takip eder.

BY.26 İşlemleri tamamlayarak aracı teslim eder.

*Not: Koyu renkle yazılarak belirtilmiş olan 11 tane “Kritik Adım” mevcuttur. Bu kritik adımlardan herhangi birisini yapmayan/yapamayan adaylar sınavdan başarısız sayılmaktadır.

Kritik Adım: Performans sırasından muhakkak yapılması gereken işlemin adıdır. Bu işlem yapılmadığı takdir de aday sınavdan başarısız sayılır.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı B2 performans sınavında adaylardan aşağıda belirtilen beceri ve yetkinlik ifadelerinin gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

B: 3 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler Performans Sınavı Beceri Ve Yetkinlik İfadeleri

BY.1 Geçmiş dönemlerde yapılan işlem ve satışları inceleyerek bir sonraki dönem için sipariş dosyası hazırlar.

*BY.2 Hazırladığı dosya ile belirlediği sipariş ihtiyacını amirine bildirir.

BY.3 Amirinin talimatları doğrultusunda verilen siparişe ilişkin tedarik işlemlerini takip ederek kayıtları tutar.

BY.4 Araçların sevkiyat işlemleri takip eder. BY.5 Stok kayıtlarını sisteme işler.

*BY.6 Satış öncesi işlemleri marka standartlarına ve işyeri kuralarına uygun şekilde gerçekleştirir.

*BY.7 ASBİS sistemine giriş yaparak araç tescil işlemlerini takip eder.

*BY.8 Marka standartlarına ve işyeri kurallarına uygun şekilde araç teslimi yapar.

BY.9 Satış sonrası gerçekleştirilecek memnuniyet çalışmaları hakkında bilgi verir.

BY.10 Satış sonrası müşterinin yararlanabileceği hizmetler hakkında bilgi verir.

*Not: Koyu renkle yazılarak belirtilmiş olan 11 tane “Kritik Adım” mevcuttur. Bu kritik adımlardan herhangi birisini yapmayan/yapamayan adaylar sınavdan başarısız sayılmaktadır.

Kritik Adım: Performans sırasından muhakkak yapılması gereken işlemin adıdır. Bu işlem yapılmadığı takdir de aday sınavdan başarısız sayılır.