MYK Belgesi E-Devlete Ne Zaman Düşer?

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşlar sınav yapma yetkisi olan ulusal yeterlilik sınav takvimini kendileri belirlemektedir. Kuruluşlar genel olarak bu sınavları belirli bir kontenjana ulaşınca bağlı bulunduğu şehirde ya da talebe göre diğer şehirlerde yapmaktadırlar.

Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirdiği bütün kuruluşların ulusal yeterlilik sınavlarını takip etmektedir. Bu sebeptendir ki kuruluşlar tarafından belirlenen bütün sınav şartları Mesleki Yeterlilik Kurumunun gözetimindedir. Yapılan sınavların video kayıtları Mesleki Yeterlilik Kurumu istediği takdirde kuruluşlar tarafından sunulmaktadır.

Kuruluşların belirlediği sınav takvimleri mücbir sebep olmadığı sürece yapılmaktadır.

Sınavlar gerçekleştikten sonra sınav sonuçlarının 10 (on) gün içerisinde Mesleki Yeterlilik Kurumuna e-devlet üzerinden girilmesi gerekmektedir. Kuruluşlar tarafından sisteme girilen sınav sonuçları da e-devlet üzerinden görülerek takip edilebilmektedir.

Her bir ulusal yeterlilikte sınav başarı ölçütleri her bir birim ayrı ayrı yer almaktadır.

Ulusal Yeterlilik Birimleri Nedir?

Ulusal Yeterlilik İçeriği

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama

Her ulusal yeterliliğin kendine özgü birimleri bulunmaktadır. Bu birimler Zorunlu ve seçmeli birim olarak ikiye ayrılmaktadır.

Zorunlu Birim: Belgesi alınacak mesleğin başarı kriterlerini yerine getirerek geçmesi gereken zorunlu yeterlilik birimidir.

Seçmeli Birim: belgesi alınacak mesleğin; kişinin mesleğinin aradığı niteliklere özgü seçeceği yeterlilik birimidir.

Kişiler sınavlara girdiği ulusal yeterlilikten belge almaya hak kazandıktan Mesleki yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen belge ücretlerini, sınava girdiği yetkilendirilmiş kuruluşlarına iletir.

Kuruluşlar belge ücretlerini Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletir. Mesleki yeterlilik belgesi ücretleri MYK’ya iletildikten sonra ise Sınav ve belgelendirme kuruluşları Mesleki Yeterlilik Kurumuna Mesleki Yeterlilik Belgelerinin basılmasına uygunluğunu bildirir. Mesleki Yeterlilik Kurumu uzmanları tarafından onaylanan Mesleki Yeterlilik Belgeleri, sınav ve belgelendirmesi tamamlanan adayın e-devletinde görülebilmektedir.

Fiilen belgesi eline geçmeyen kişi Mesleki Yeterlilik Belgesini teslim alana kadar e-devlet üzerinden belge sahibi olduğunu kanıtlayabilir. Mesleki Yeterlilik Belgesi yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirilme kuruluşlarına ulaştıktan sonra ilgili kişiye en kısa sürede ulaştırılmaktadır.

Edevlet Myk Sorguları

E-devlet üzerinden Mesleki Yeterlilik Belgesi bilgilerine ulaşılabilecek sorgular

https://www.turkiye.gov.tr/arama?aranan=myk