MYK Belgesi Geçerlilik Süresi Bittiğinde Ne Olur?

Mesleki Yeterlilik Belgeleri geçerlilik süreleri olan ve bu süreler sona erdiğinde tekrar yenilenmesi gereken belgelerdir. Mesleki Yeterlilik Belgesi yenileme süresi ve şartları Ulusal Yeterliliklerde belirtilmiştir. Mesleki Yeterlilik Belgeleri yenileme süreleri büyük çoğunlukla 5 (beş) yıldır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Yenileme Süreci Nasıl İlerler?

Mesleki Yeterlilik Belgesi geçerlilik süre bitimi yaklaştığında Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından belge sahiplerine mesaj göndermektedir. Bu sebeptendir ki Mesleki Yeterlilik Belgesi için başvurduğunuz yetkilendirilmiş kuruluşlarına verdiğin kişisel bilgiler çok önemlidir. Söz konusu bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olduğunda, Mesleki Yeterlilik Belgesini aldığınız kuruluşa bildirilmelidir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi belirli bir süre için geçerli oluğundan dolayı bu süre bitmeden belgenizi yenilemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde belgeyi tekrar almak için ilk başvuru şartları geçerli olacaktır. Mesleki Yeterlilik Belgesi yenileme süreçlerini yine Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ulusal Yeterlilikler belirler.

Mesleki Yeterlilik Belgesi yenileme belirlenen başvuru tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılacak başvurular geçersizdir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi başlangıç tarihleri adayın belgesinin basıldığı tarihi değil, belge almaya hak kazandığı tarih içerisindeki 20-25 günlük süre içerisinde belirlenir. Mesleki Belgesi almak isteyen adayların belge almaya hak kazandığı tarihler içerisinde değildi ileri bir tarihte belge ücretini yatırarak belgesinin tarihini uzattığı düşünmek bir yanılgıdır. Söz konusu bu tarih adayın sınava girdiği sonuçlarının açıklandığı ve belge almaya hak kazandığı tarihler baz alınarak otomatik belirlenir. Mesleki yeterlilik belgesi için başvuru yaparak sınavlarda başarılı olan adayların, başarılı olduğu tarihten itibaren 2 (iki) içerisinde belge almaya müracaat etmemesi durumunda ise Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkı kaybedilir.

Yenileme işlemlerinin belgesi alınmış aynı Kuruluşta yapılması zorunlu değildir, ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından tercih edilen herhangi birinde belge yenileme yapılabilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi yenileme işlemleri yapılmadığı takdirde belgenizin geçerliliği sona erecektir. Bu nedenle her adayın mesleki yeterlilik belgesi almak için başvurduğu zaman ilgili ulusal yeterlilikle ilgili belge geçerlilik süresini, belge yenileme yöntemlerini ve ne zaman hangi aralıklarda belge yenileme başvurusu yapması gerektiğini öğrenmesi gerekmektedir.