MYK Nedir?

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU NEDİR?

Mesleki Yeterlilik Kurumu; ulusal yeterlilikler dahilinde, belgelendirme kuruluşlarının başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi; kuruluşların denetlenmesi, yetkilendirilmesi, izlenmesi ile sınav, ölçme, değerlendirme ve MYK Mesleki yeterlilik belgesine ilişkin usul ve esasları düzenler.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU NEREYE BAĞLIDIR?

21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 4 üncü ve 22 nci maddelerine göre kurulmuş ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA bağlı bir kurumdur.

YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞU NE DEMEKTİR?

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlar, sınav ve belgelendirme işlemlerini yetki kapsamında yer alan ulusal yeterlilikler çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Mesleki yeterlilik kurumunun izin vermediği hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterlilikleri kriterlerini kullanarak belgelendirme yapamaz.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşlar; yetkilendirildikleri ulusal yeterliliklerde belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri baz alarak teorik, uygulamalı ve benzeri yöntemlerle sınav yapar. Kuruluşlar tarafından yapılan sınavlarda ulusal yeterliliklerde yer alan belgelendirme şartlarını yerine getiren adaylara uluslararası geçerliliği olan Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

ULUSAL YETERLİLİK NEDİR?

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşların sınav ve belgelendirme işlemlerini yürüttüğü ulusal yeterlilikler Ulusal Meslek standardı veya uluslararası standartlar tarafından temel alınarak hazırlanan ve Mesleki yeterlilik kurumu tarafından onaylanan ulusal yeterlilikler kamunun kullanımına açıktır.