Yargıtay Mesleki Eğitimi Olmayan Kişiyi Çalıştırmanın Bilinçli Taksir Olduğuna Hükmetti

Başta tehlikeli ve çok tehlikeli meslek grupları olmak üzere zorunlu mesleki yeterlilik belgesinin önemi Yargıtay tarafından alınan içtihat metni ile bir defa daha kesinleşti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Ankara’da bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan iş kazasında, işvereni iş güvenliği ekipmanını sağlamamak, İSG ekipmanının tutanakla teslim edildiğinin delilinin bulunmaması, elektrik teknikeri olan çalışan kişinin bu alanda eğitim-öğretim aldığına dair diploma veya mesleki eğitim belgesi bulunmadığını gerekçe göstererek işveren hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiği kararını verdi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2020/1413 E., 2021/8051 sayılı kararında 6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanununun 17/3. maddesinde “mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz” maddesine de atıfta bulunuldu.

180’i aşkın meslek tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler sınıfında yer aldığı için bu alanda çalışanların mutlaka mesleki eğitimlerini veya yeterliliklerini diploma/ mesleki yeterlilik belgesi gibi belgelere sahip olmaları gerekiyor. Başta yapı sektörü olmak üzere forklift, kule vinç operatörü, metal levha işleme, CNC operatörü, kaynak operatörü gibi bir çok meslek  bu grupta yer alıyor.

Zorunlu olan mesleki yeterlilik belgelerinin karşılığı olan mesleki eğitimleri alanlar belge zorunluluğunda muaf bulunuyorlar. Resmi gazete yayınlanan muafiyet tablosu ile hangi eğitimlerin bu kapsamda olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. https://www.myk.gov.tr/images/stories/Muafiyet_Tablosu_204_meslek.pdf