Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5

Galeri sahibi olmak için zorunlu olan mesleki yeterlilik belgenizi sadece 1 gününüzü ayırarak alabilirsiniz. Sınava katılın, mesleğinizi belgeleyin. İster çalışan ister işveren olun oto alım satım sektöründe faaliyet gösterebilmek için şimdi başvurun.

Oto Alım Satım Sorumlusu Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

İkinci el araç ticareti yapabilmek için Motorlu Kara Taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 Mesleki Yeterlilik
belgesine sahip olması zorunluluğu getirilmiştir. (14 Ekim 2018 yayınlanan 30331 sayılı İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile). Bu nedenle eğer oto alım satımı yapmak istiyorsanız mutlaka MYK Belgesi almanız gerekmektedir. İkinci el araç ilanları yayınlayan internet siteleri de bu nedenle ilan sahibinin MYK Belgesi sahibi olmasını şart koşmaktadır.

Ön Başvuru Formunu Doldurun, Sizi Arayalım » » »

 • T.C. Çalışma Bakanlığı Onaylı

 • Europass ile 33 ülkede geçerli

 • E-Devletten Sorgulanabilir

 • Oto Alım Satımı İçin Zorunlu

3750 TL

(KDV DAHİL)

 • 17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye-5) (Rev.00)
 • A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
 • A2 Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri
 • B1 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

OTO ALIM SATIM SORUMLUSU SINAV TAKVİMİ 2024

MESLEKLER ANKARA İSTANBUL İZMİR DİĞER İLLER
MKT Alım Satım Danışmanı Seviye 4 Pazar Kontenjan İle Kontenjan İle Kontenjan İle
(Her hafta sınav yapılmaktadır) (Periyodik sınav yapılmaktadır) (Periyodik sınav yapılmaktadır)
MKT Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Pazar Kontenjan İle Kontenjan İle Kontenjan İle
(Her hafta sınav yapılmaktadır) (Periyodik sınav yapılmaktadır) (Periyodik sınav yapılmaktadır)
Mesleki yeterlilik belgesi kişinin o meslekte yeterli olduğunun ispatıdır. Mesleki yeterlilik belgesinin verilmesinin amacı o kişinin ilgili mesleği yapıp yapamayacağının göstergesidir. MYK Belgesi AB ülkeleri ve Europass sistemini tanıyan ülkelerde geçerlidir. Mesleki Yeterlilik Belgeleri tüm dünyada tanınan bir standarda göre oluşturulmuş belgelerdir.
Motorlu Kara Taşıtları (Araç) ticareti yapan galeri sahiplerinin Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi alması zorunluluğu getirilmiştir.
MKT Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesini galeri ve bayilerde çalışan personel, MKT Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesini galeri sahibi almalıdır. Kendi iş yerinizi açmak istiyorsanız Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 5 hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.
 • Başvuru Formu (Islak İmzalı)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu
 • Belge Kullanım Sözleşmesi (Islak İmzalı)
 • Lise Diploması Fotokopisi / Lise Mezunu olmayan adaylar için 9/6/2020 tarihinden önce 2. el araç ticareti yaptığına dair belge (vergi levhası)
9/6/2020 tarihinden önce 2. el araç ticareti yaptığına dair belgesi olan kişilerde şart bulunmamakla birlikte, bu tarihten sonra galeri açacak/açan kişilerin en az lise mezunu olması gerekmektedir.
Galeri açarak araç ticareti yapacak kişiler il ticaret müdürlüğünden yetki belgesi almak zorundadır. Mesleki yeterlilik belgesi yetki belgesi alma şartlarından bir tanesidir. Yetki belgesi ticari işletmeye, yeterlilik belgesi ticari işletme sahibine verilmektedir. Yetki belgesini ruhsat, yeterlilik belgesini ehliyet gibi düşünebiliriz.
İlgili yönetmelikte Galeri açabilmek için aşağıda yer alan diğer şartlar:

 1. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
  a) Meslek odasına kayıtlı olunması,
  b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
  c) İşyeri Açma ve çalışma ruhsatının bulunması,
  ç) Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticari faaliyetinin bulunması,
  d) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;

  1. On sekiz yaşını doldurmuş olması,
  2. En az lise mezunu olması,
  3. İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
  4. Konkordato talebinde bulunmamış olması,
  5. Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

  e) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, gerekir.

 2. Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

OTO ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 DOKÜMANLARI