• İtiraz ve Şikayetlerini iletmek isteyen adayların aşağıdaki formu indirip, doldurduktan sonra proses@prosesbelgelendirme.com mail adresine iletmeleri gerekmektedir. İtiraz ve Şikayet

  Şubat 2, 2023

 • 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedür, Proses Belgelendirme faaliyetlerine yönelik, özel ve tüzel kişilerin yapmış olduğu itiraz ve

  Şubat 2, 2023

 • Proses Belgelendirme tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Sınavlarına katılmış iseniz linkten sınav sonucunuzu öğrenmek için sorgulama yapabilirsiniz. Sınava diğer belgelendirme

  Şubat 2, 2023

 • Proses Belgelendirme tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Sınavlarına katılmış iseniz linkten sınav sonucunuzu öğrenmek için sorgulama yapabilirsiniz. Sınava diğer belgelendirme

  Şubat 2, 2023

 • MYK Belgesi almak için kuruluşumuza başvurmak isteyen adayların aşağıdaki formu indirip, doldurduktan sonra ıslak imzalı olarak Proses Belgelendirme Sınav

  Şubat 2, 2023

 • Mesleki Yeterlilik Belgeleri, mesleğinizi belgeleyen, diploma gibi yasal zorunluluğu bulunan sertifikalardır. T.C. Çalışma Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından

  Şubat 2, 2023