• MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU NEDİR? Mesleki Yeterlilik Kurumu; ulusal yeterlilikler dahilinde, belgelendirme kuruluşlarının başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi; kuruluşların denetlenmesi, yetkilendirilmesi, izlenmesi ile sınav,

    Şubat 2, 2023

  • Proses Belgelendirme Anonim Şirketi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 15.11.2022 tarihinde yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardına AB-0452-P numarası

    Şubat 2, 2023