• Mesleki Yeterlilik Sınavları, Mesleki Yeterlilik Kurumunun ilan ettiği meslekler için yapılmaktadır. Bu sınavlar Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları (YBK) tarafından yapılır.

    Şubat 2, 2023